Voorjaarsconcert 2010

Op 20 maart heeft de fanfare op een drukbezocht voorjaarsconcert twee speciale heren mogen huldigen. Allereerst Huub Brakels met 50 jaar lidmaatschap. En tevens Piet van Bergen met maar liefst een 65 jaar lidmaatschap! Bij elkaar een 115 jaar, een jubileum voor de fanfare zelf, waar nog uitgebreid bij stil is tijdens het voorjaarsconcert en dinerconcert in 2009.

Het voorjaarsconcert werd voor de verandering dit jaar op zaterdagavond gehouden waarbij de samenspeelgroep de avond mocht openen. Op de achtergrond waren deze avond foto's te zien van de jubilarissen door de jaren heen. Na de mooie klanken van de samenspeelgroep nam de fanfare het over en mocht Tomas van Wely een nieuwe trombone in ontvangst nemen. Een mooie verrijking van ons instrumentarium.

Ook had fanfare Vriendenkring deze avond een primeur, omdat deze avond de concertwerken voor de eerste te beluisteren waren die zeer waarschijnlijk bij het concours in november in Veldhoven worden uitgevoerd. Daarna was het tijd om de jubilarissen eens flink in het zonnetje te zetten! Want een 50- en zeker een 65-jarig lidmaatschap komen niet vaak voor. Speciaal voor hen was mevr. Francien van de Ven van Lee aanwezig namens de Brabantse bond voor muziekverenigingen.

Jubilaris Huub Brakels

Huub werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap bij de bond en is inmiddels al jaren trouw lid van de vereniging en één van onze bassisten. Een man waar van alles over te vertellen valt. Zeker als je de verhalen uit Beuningen mag geloven waar Huub jarenlang muziek gemaakt heeft. Maar zelf houdt hij ook van verhalen vertellen, vooral aan de bar na de repetitie bij Guus. Huub is een echt gezelligheidsmens die ook een goed hart voor de vereniging heeft. Zo is Huub o.a. aktief in het organiseren van de wekelijkse oud papier container.

Jubilaris Piet van Bergen

Piet werd deze avond gehuldigd vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap. Een hele lange periode waarbij Piet altijd trouw aanwezig was bij elke repetitie, serenade en ieder concert. De fanfare is Piet zijn lust en zijn leven. Maar met zijn 65 jaar lidmaatschap neemt Piet tevens afscheid van de fanfare. Een mooi afscheid waar zelfs in de Gelderlander aandacht aan besteed werd. Piet heeft in al die jaren heel wat serenades meegemaakt. Zo werd er vroeger vaker gemarcheerd of werden er serenades gegeven. Een serenade voor een gouden huwelijk, in een stoet naar de kerk of bij de jaarlijkse processie waarbij zelfs het tamboerkorps en het bestuur mee liep.

Piet heeft ook alle dirigenten van de fanfare mee mogen maken en uiteraard heeft hij zijn eigen ideeën over wie nu eigenlijk de beste was. Ook verliep een concours ook wat anders dan tegenwoordig het geval is, waar Piet nog leuke herinneringen aan heeft. Hoewel Piet zich liever wat op de achtergrond houdt, is de fanfare in al die jaren een stukje van zijn leven geworden en andersom. Zo werd Piet dan ook in 2002 verenigingsman van het jaar en werd hij in 2005 zelfs, samen met Piet Verbiesen, benoemd tot ere-lid van fanfare Vriendenkring tijdens hun 60-jarig jubileum.

Piet ontving voor zijn 65-jarig lidmaatschap de ere-medaille van de Brabantse muziekbond en o.a. een mooi fotoboekje van de fanfare. Piet schonk de vereniging al eens de mars 'Koning Voetbal'. Een mars die al symboliseert waar hij ook zo van houdt. Zo was Piet jarenlang correspondent van de krant. Als afscheid en blijk van waardering mocht de vereniging onlangs een nieuwe mars 'Glück Auf' van Piet in ontvangst nemen. Piet, bedankt!

Lees ook het artikel in de Gelderlander of bekijk het fotoalbum!

update 11 mei 2010: bekijk hier foto's van het moment dat Piet zijn mars aan het uitdelen is.