Frans van Elk

Op 9 juni 2010 is Frans van Elk na een lang ziekbed op 76-jarige leeftijd overleden.

Frans had al op jonge leeftijd plezier in het muziek maken, eerst bij harmonie St. Willibrord in Mill, later bij fanfare Vriendenkring. Frans was een echte muzikant, in hart en nieren. Hij was altijd van de partij. Niet alleen om te musiceren, maar ook voor een collecte of het oud papier.

Hij dacht altijd mee met de vereniging, had altijd wel een idee of goede suggestie. Door zijn enthousiaste inbreng wilde iedereen er dan ook voor gaan. Ook toen we hem vertelden dat we dit jaar weer op concours zouden gaan in Veldhoven zei Frans dat het goed was voor de vereniging, goed voor de sfeer. En hij had er maar wat graag bij willen zijn.

Het afgelopen jaar was Frans 60 jaar lid van de Brabantse bond voor muziekverenigingen. Graag hadden we hem nog willen huldigen voor dit jubileum, maar door de omstandigheden heeft het niet zo mogen zijn. Toch hebben we zijn 60 jaar lidmaatschap niet zomaar voorbij laten gaan. Bij de avondwake van Frans is speciaal zijn insigne en oorkonde bij zijn foto neergelegd. Een onderscheiding die Frans dik verdiend heeft.

Frans was een fijne man die gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel had staan. Hij genoot volop van de muziek en iedereen om zich heen. Ook vond hij het geweldig wanneer er weer jeugd bij de fanfare kwam. “Dat is onze toekomst“, zei hij dan. Ook de derde helft was erg belangrijk voor hem, gezellig even met een vast groepje mensen napraten aan de bar met de nodige grappen tot in de late uurtjes.

Ter voorbereiding van het naderende concours in november, heeft de fanfare met gemengde gevoelens deelgenomen aan het peeltoernooi in Meijel. Na afloop kregen we van de jury een beoordeling 'goed tot zeer goed' voor de gespeelde werken. Frans, we weten dat de fanfare een speciaal plekje in je hart had en dat je trots geweest zou zijn. Wat we op het peeltoernooi gepresteerd hebben, hebben we ook voor jou gedaan.

Frans, je was voor onze vereniging een fantastisch, fijn mens. Je houdt een speciaal plekje binnen onze vereniging en we zullen je gulle lach, je humor niet vergeten. Frans, bedankt voor al je inzet en aanwezigheid in al die jaren dat fanfare Vriendenkring op jou kon rekenen.

We wensen de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.